Najnovije

Riello-40-F-uljni-plamenik

Riello 40 F plamenik

Manufacturer: RIELLO
RIELLO 40 F KONVENCIONALNI.
Riello 40 F serija plamenika s jednim stupnjem ektra lakog ulja je kompletan asortiman proizvoda koji su razvijeni kako bi odgovarali bilo kojem zahtjevu za industrijskim postrojenjima posebnu pažnju bi skrenuli da ovaj plamenik je razvijen za pekarske peći i kotlove sa iznimno visokim temperaturama .
Array

Riello 40 F serija plamenika s jednim stupnjem ektra lakog ulja je kompletan asortiman proizvoda koji su razvijeni kako bi odgovarali bilo kojem zahtjevu za industrijskim postrojenjima posebnu pažnju bi skrenuli da ovaj plamenik je razvijen za pekarske peći i kotlove sa iznimno visokim temperaturama . Riello 40 F serija dostupna je u tri različita modela, s rasponom od 30 do 202 kW, podijeljen u tri različite strukture. Svi modeli koriste iste komponente koje je dizajnirao Riello za Riello 40 F seriju. Visoka razina kvalitete garantira siguran rad. U razvijanju tih plamenika posebna pažnja posvećena je smanjenju buke, jednostavnosti instalacije i podešavanja, kako bi se dobila najmanjoj mogućoj mjeri da bi se uklopila u bilo kakav kotao dostupan na tržištu. Svi modeli odobreni su prema europskoj normi EN 267 i u skladu su s europskim smjernicama za EMC, niskonaponsku, učinkovitost strojeva i kotlova. Svi plamenici Riello 40 F isprobani  su prije nego što napuste tvornicu.

PDF DOKUMENT:

Riello istraživački centar

Riello istraćivački centar