Najnovije

riello40fs1

RIELLO 40 FS

Manufacturer: RIELLO
Serija Riello 40 FS jednostepenih plamenika je kompletan asortiman proizvoda koji su razvijeni tako da odgovaraju bilo kojem zahtjevu za lakšu industrijsku primjenu.
Array

Serija Riello 40 FS jednostepenih plamenika je kompletan asortiman proizvoda koji su razvijeni tako da odgovaraju bilo kojem zahtjevu za lakšu industrijsku primjenu. Riello 40 FS serije dostupne su u pet različitih modela, s rasponom od 11 do 220 kW, podijeljene u četiri različite strukture. Svi modeli koriste iste komponente koje je dizajnirao Riello za Riello 40 FS seriju. Visoka razina kvalitete garantira siguran rad. Plamenici Riello 40 FS su postavljeni kontrolnom kutijom na mikroprocesoru s dijagnostičkim funkcijama. U razvijanju tih plamenika posebna pažnja posvećena je smanjenju buke, jednostavnosti instalacije i podešavanja, kako bi se dobila najmanjoj mogućoj mjeri da bi se uklopila u bilo kakav kotao dostupan na tržištu. Svi modeli odobreni su prema europskoj normi EN 676 i u skladu su s europskim smjernicama za EMC, niskonaponsku, učinkovitost strojeva i kotlova. Svi plamenici Riello 40 FS testirani su prije odlaska iz tvornice.   Posebnmost ovih plamenika je da su dizajnirani za rad pri visokim temperaturama ko što su pekarske peći i kotlovi sa dijametričkim uljima.

PDF DOKUMENT:

Riello istraživački centar

Riello istraćivački centar