Najnovije

RIELLO-40N

RIELLO 40N

Manufacturer: RIELLO
Riello 40 N serija plamenika s jednim stupnjem teških ulja je kompletan asortiman proizvoda koji su razvijeni kako bi odgovarali na bilo koji zahtjev za korištenjem teških ulja u sustavima grijanja i industrijskim procesima.
Array

Riello 40 N serija plamenika s jednim stupnjem teških ulja je kompletan asortiman proizvoda koji su razvijeni kako bi odgovarali na bilo koji zahtjev za korištenjem teških ulja u sustavima grijanja i industrijskim procesima. Riello 40 N serije dostupne su u dva različita modela, s rasponom od 34 do 217 kW, podijeljen u dvije osnovne strukture. Svi modeli koriste mnoge komponente koje je dizajnirao Riello za Riello 40 seriju, ali opremljeni su posebnim komponentama za sagorijevanje teškog ulja. Visoka razina kvalitete garantira siguran rad. Prilikom razvijanja tih plamenika, posebna se pažnja posvećuje smanjenju buke, jednostavnosti ugradnje i podešavanja, smanjenju veličine kako bi se olakšala ugradnja u bilo kakav kotao na tržištu. Svi modeli su u skladu s EMC europskim direktivama, za niski napon i strojeve. Svi Riello 40 N plamenici testirani su prije odlaska iz tvornice.

Riello istraživački centar

Riello istraćivački centar