Asfaltni proizvodni sistemi- Asfaltna Baza Trstenik (Viadukt asfaltna baza)

Asfaltni proizvodni sistemi- Asfaltna Baza Trstenik (Viadukt asfaltna baza)

Opis radova:

  • servis uljnog plamenika Riello RL 38 118/237-450 kW

Datum

30 Lipanj 2018

Oznake

industrija

Kontakt informacije

Končić d.o.o.

Riello istraživački centar

Riello istraćivački centar